Wat is holisme?

 

‘Holos’ is een Grieks woord dat ‘het geheel’ betekent. Holisme is gebaseerd op het idee dat alle aspecten van een systeem invloed uitoefenen op dat systeem, maar daarbij samen een groter effect hebben dan elk deel afzonderlijk. Kortom, het geheel is meer dan de som der delen.

In de TCM (Traditional Chinese Medicine) is de persoon (een ‘systeem’) meer dan alleen een lichaam. Het systeem bestaat uit een lichaam, ziel en geest. Deze hebben invloed op elkaar en kunnen uit balans raken. Ze spelen elk een rol in ziekte. Daarnaast zijn emoties, stress, leefstijl, voeding, straling, de seizoenen en waarschijnlijk nog veel meer factoren van invloed in het ontstaan en in stand houden van klachten. Daarom worden deze factoren zo veel mogelijk meegenomen in de totale behandeling.

Als er klachten zijn, is de persoon, dus het systeem, uit balans geraakt en moet er naar alle aspecten gekeken worden om het evenwicht te herstellen. Wanneer alleen de fysieke klachten worden ‘gerepareerd’ dan bestaat de kans dat het probleem niet echt opgelost wordt en mogelijk terugkomt. Wanneer ook de andere aspecten worden meegenomen in de behandeling dan zal het effect diepgaander zijn.

Om een paar korte voorbeelden hiervan te geven: Wanneer je overgevoelig bent voor gluten en je hebt klachten, dan zou er met alleen behandeling wel wat verbetering op kunnen treden. De behandelingen zullen echter veel meer effect hebben wanneer er -tijdelijk- geen gluten gegeten worden. Of wanneer je last hebt van spanningshoofdpijn of migraine, dan kan de behandeling daar bij goed bij helpen. Maar wanneer je ook iets aan de oorzaak van de spanning of stress kan doen, zal het resultaat beter zijn. Het lijkt zo logisch, maar toch gebeurt het lang niet altijd. Het feit dat er speciaal aandacht hieraan wordt besteed, maakt dat iemand zich bewust wordt van de processen die gaande zijn.

De verbinding van lichaam, ziel en geest is één van de grondslagen in de TCM en acupunctuur (en andere TCM-behandeltechnieken) heeft invloed op deze drie 'niveau's'. Vanuit westers oogpunt wordt het effect van acupunctuur op deze drie niveau's verklaard door de beïnvloeding van het limbisch systeem. Dit is het gebied van emoties, geheugen, leren, motivatie en herinneringen.

Eén van de factoren die ook in holisme meespelen is de wisselwerking tussen eigenaar en dier. Onze dieren die we binnenshuis houden, zoals honden, katten en konijnen, leven letterlijk dicht bij ons en zijn daardoor onderhevig aan onze energie en emoties. Er is niets zo besmettelijk als een emotie, zie ook dit artikel .

Wanneer ik bij een dier een TCM-diagnose heb gesteld en uitleg wat dat inhoudt, gebeurt het regelmatig dat eigenaren dit herkennen; ze hebben dezelfde soort klachten. Vaak zijn mensen verbaasd hierover, maar het is eigenlijk heel logisch. Dieren nemen heel makkelijk energieën van ons over omdat we samen in één huis leven. De dieren zijn onze spiegel. Dit laat zien dat wij met onze huisdieren eigenlijk één systeem vormen en samen deel uitmaken van 'het geheel'.

CENTRUM VOOR HOLISME | info@centrumvoorholisme.nl | 06 - 15 36 43 97

CENTRUM VOOR HOLISME
info@centrumvoorholisme.nl | 06 - 15 36 43 97

CENTRUM VOOR HOLISME
info@centrumvoorholisme.nl
06 - 15 36 43 97

Ontwerp: MOSCHDESIGN | Realisatie: De Goudse Wolf